Boğaziçi Yurtdışı Eğitim Logo
 

Askerlik İşlemleri


Askerlik ile ilgili  temel bilgiler :

 

Yurtdışındaki  öğrenim gören veya öğrenim görmeyi düşünen öğrenciler için askerlik işlemleri  en önemli unsurlardan birini oluşturmaktadır.T.C Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre öğrencilerin askerlikleri 1111 sayılı askerlik kanununun 35/c maddesi ile belirlenen esaslar çerçevesinde belirlenmektedir. Aşağıda T.C Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan bu esasların tam metnini bulabilirsiniz.

Öğrencilerimizin bu bilgiler ışığında işlemlerini gerçekleştirmeleri önerilir.

Askerlik işlemleri ile ilgili tüm bilgilere http://www.asal.msb.gov.tr/er_islemleri/weberislem.htmadresinden ulaşabilirsiniz.

Askerlikle ilgili Sıkça Sorulan Sorular


2 Yıllık yüksekokul mezunlarının askerlik hizmet sürelerinin kısaltılması ile ilgili bir çalışma yapılıyor/varmıdır?

Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek okul mezunlarının askerlik hizmet süreleri 1076 Sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunuyla düzenlenmiştir. Bunlardan yedek subay olanların hizmet süreleri on iki ay, kısa dönem erbaşların ise altı aydır.

 

Dört yıldan daha az süreli yüksek okul mezunları ise 1111 Sayılı Askerlik Kanununa tabidirler ve askerlik hizmet süreleri on beş aydır. Bakanlığımızca askerlik hizmet süresinin değiştirilmesi hususunda bir çalışma bulunmamaktadır. Askerlik hizmet sürelerinin uzatılıp kısaltılması Bakanlığımız sorumluluk alanında değildir.

 

Öğrencilerin askerlikleri kaç yaşına kadar ertelenmektedir? 

 

Öğrencilerin askerlikleri, Askerlik Kanununun 35/C maddesi gereğince en fazla 29 yaşına kadar ertelenmektedir. (2012 yılında 1983 doğumluların askerlikleri son kez 31 Aralık 2012 tarihine kadar ertelenecektir.) 

 

Silahaltında iken açıköğretim fakültesi veya herhangi bir  sınava girebilirmiyim? 

 

Silâhaltına alınan erbaş ve erlerin eğitim ve öğrenimleri ile sivil hayatta mesleki gelişimlerine yardımcı olunması maksadıyla, sınav belgelerini ibraz etmeleri halinde kanuni izinlerine mahsuben izin verildiğinden, sınava girmeniz mümkündür.  

 

Er statüsünde askerlik yaparken, lisans düzeyinde (dört yıl ve daha yukarı) bir okuldan mezun olduğum takdirde yedek subay olarak askerlik yapabilirmiyim?  

 

Er statüsünde askerlik hizmetini yapmakta iken, lisans düzeyinde (dört yıl ve daha yukarı) bir yüksek öğretim kurumundan mezun olanlardan yedek subay statüsüne geçmek isteyenler, dilekçe, diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin noter tasdikli üç sureti ve noterce düzenlenmiş taahhütname ile birlikte birlik komutanlıklarına müracaat etmeleri halinde, birlik komutanlıklarınca geçici terhisleri yapılmakta ve haklarında alınan karar yedek subay olarak tadil edilmektedir.  

 

Er statüsünde iken geçici terhisim yapıldıktan sonra yedek subay adayı olarak sevk edilirsem önceki yaptığım askerlik sayılır mı?  

 

Sevk edildikleri test ve mülakat merkezlerince yapılacak seçim sonucunda kısa dönem ere ayrılanların, daha önceden er olarak yaptığı askerlik yapacağı askerlikten düşülmektedir. Yedek subay seçilenlerin ise önceden yaptıkları askerlikleri dikkate alınmamaktadır.

 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin intibak (Lisans Öğrenimine Hazırlık) programına kayıtlı olanların askerlikleri öğrenci olarak erteleniyor mu? 

 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin “Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı” na kayıt yaptıranların askerlikleri 29 yaş esas alınarak ertelenmektedir.  

 

31 Aralık 2010 tarihine kadar lise mezunu olarak askerliğim ertelendi ve yoklama kaçağı olduğum için yoklamam yapılarak 02 Ocak 2011 tarihinde sevke tabi tutuldum. Ancak,      2011 yılında Açıköğretim Fakültesinin 3’üncü sınıfına kayıt yaptırmaya hak kazandım. Kayıt yaptırabilmem için askerliğim Kasım 2011 celbine ertelenir mi? 

 

 

 

02 Ocak 2011 tarihinden sonraki herhangi bir tarihte 3’üncü sınıfa kayıt yaptırmaya hak kazanmanız nedeniyle sevkinizin Kasım 2011 celbine bırakılması mümkün değildir. 

 

02 Ocak 2011’dan itibaren bakaya olarak aranmaktayım. 2011 yılında ÖSYS sınavına girerek bir üniversiteye kayıt hakkı kazandım. Okula kayıt yaptırabilirmiyim? Kayıt yaptırdığım takdirde askerliğim ertelenir mi? 

 

Bakaya kaldıktan sonra üniversite kazananların askerlikleri ertelenmemektedir. Askerde iken veya kaydınızı dondurarak terhisinizden sonra öğreniminize devam edebilmeniz için askere sevk evraklarınızı alarak şartlı askerlik durum belgesi alabilirsiniz. 

 

Aynı anda iki yükseköğretim kurumunda okuyanların askerlik ertelemeleri hangi okula göre yapılmaktadır? 

 

Aynı anda iki yükseköğretim kurumunda okuyanların askerlik ertelemeleri, 29 yaş sınırı içerisinde olmak kaydıyla hangi okul yükümlünün lehine ise ona göre yapılmaktadır.  

 

Bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların, ÖSYM ile yeniden yükseköğretime kayıt yaptırmaları halinde askerlikleri erteleniyor mu?

 

Bitirdiği okulun daha alt seviyesinde veya eşitine göre (lisans ise lisans veya iki yıllık yüksek okula, yüksek okul ise yeniden yüksekokula) yerleştirilmesi halinde öğrenciliğinden dolayı askerliği ertelenmemektedir. Yerleştirildiği okulun, öğrenim düzeyi bitirdiği okuldan daha yukarı seviyede ise askerliği okulun azami öğrenim süresi kadar ertelenir.

Yurtdışında önlisans/lisans öğrencisiyim. Askerliğimi öğrenciliğimden dolayı erteletmem için ne yapmalıyım?

Yurtdışı yükseköğretim kurumlarında öğrenim görenlerin öğrencilikleri nedeniyle askerliklerinin ertelenebilmesi için, öğrenciliklerinin Millî Eğitim Bakanlığınca veya yurtdışı temsilciliklerimizce tanınması gerekmektedir. Yurtdışı temsilciliklerimize müracaat ederek öğrenciliğinizi tanıttırma işlemlerini yaptırdıktan sonra yurtdışı temsilciliklerince tanzim edilen “Öğrenci Durum Belgesinin” askerlik şubesi başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. 

 

Çift anadal programına kayıtlıyım. Birinden mezun olmama rağmen çift anadaldan dolayı diğerinden askerliğim ertelenir mi?    

            

Çift anadal programına kayıtlı öğrencilerin askerlikleri, bir anadal lisans programından mezun olmalarını müteakip diğer anadaldan henüz mezun olmamaları durumunda 29 yaş sınırı esas alınarak ertelenmektedir.  

 

Bozok Üniversitesinin iki yıllık meslek yüksekokulundan 2010 yılında mezun oldum. 2011 yılında girdiğim ÖSYS sonucu Açıköğretim Fakültesinin iki yıllık Sosyal Bilimler bölümüne yerleştirildim. Öğrenciliğimden dolayı askerliğim ertelenir mi? 

 

Bitirdiği eğitim-öğretim kurumunun dengi veya daha aşağı seviyede (fakülte mezunu iken yüksek okula, yüksek okul mezunu iken yeniden yüksek okula) bir okula yeniden kayıt yaptıranların askerlikleri ertelenmemektedir. 

 

1986 doğumluyum. Bozok Üniversitesi 2 yıllık meslek yüksekokuluna 20 Eylül 2010 tarihinde kayıt yaptırdım. 25 Ekim 2012 tarihinde ilişiğimi kestirdim veya mezun oldum. Askerlik ertelemesi için askerlik şubesine müracaat ettiğimde askerliğim ne zamana kadar ertelenir?

 

Fakülte/yüksekokulda öğrenim görmekte iken, ilişiğini kestirenler ilişik kesme belgeleri ile birlikte askerlik şubesine müracaat ettiklerinde askerlikleri ilişik kesme tarihleri esas alınarak 29 yaş sınırı içerisinde olmak kaydıyla iki yıl süreyle ertelenmektedir. Bu nedenle askerliğiniz 31 Aralık 2014 tarihine kadar ertelenecektir.  

 

 1990 doğumluyum. Bozok Üniversitesi 2 yıllık meslek yüksekokuluna 20 Eylül 2009 tarihinde kayıt  yaptırdım. 25 Ekim 2011 tarihinde mezun oldum. Erteleme için askerlik şubesine gidersem sevkim ne zamana kadar tehir edilir? 

 

Yüksekokuldan mezun olanların askerlikleri 29 yaş sınırı esas alınarak mezuniyet tarihine iki yıl eklenmek suretiyle yapılmaktadır. Mezuniyet belgesi ile birlikte ikametine en yakın askerlik şubesine müracaat etiğinizde askerliğiniz 31 Aralık 2013 tarihine kadar ertelenecektir.

 

Öğrencilerin askerlikleri, ne zamana kadar ertelenmektedir? 

 

Öğrencilerin askerlikleri, 29 yaş sınırını geçmemek üzere okudukları sürece ertelenmektedir. İlk olarak askerlik ertelemesi okulun azami öğrenim süresi kadar (2 yıllık okul için 4 yıl, 4 yıllık okul için 7 yıl) bir defada ertelenir. Bu süre sonunda mezun olamayanlar ise yıllık olarak 29 yaş sonuna kadar ertelenir.29 yaşından sonra öğrenci olarak askerlik ertelemesi yapılmaz.

 

Kasım 2012 celbinde sevke tabiyim. KPSS sınavını kazandım. Aday memur olarak Ocak 2013 ayında işe başlayacağım. Askere sevkimi Şubat 2013 celbine erteletebilir miyim?  

 

Aday memur olarak yerleştirildiğinize dair elinizde belgeniz varsa sevkinizin Şubat 2013 celbine bırakılması için şubenize müracaat edin. Ataması ne zaman yapılacağı belli olmayan veya göreve başlayacağına dair elinde belge olmayanların askere sevkleri geri bırakılmamaktadır.

 

 

Aday memurların askerlikleri erteleniyor mu? Nereye müracaat etmeliyim? 

 

Yoklama kaçağı veya bakaya kalmadan önce aday memur olarak göreve başlayanların askerlikleri, bağlı bulunduğu bakanlığın, Bakan, Müsteşar veya Müsteşar Yardımcıları tarafından nüfusa kayıtlı bulunduğunuz askerlik şubesinin bağlı bulunduğu askeralma bölge başkanlığına teklif edilmesi halinde aday memurlukları süresince ertelenmektedir. İlk müracaatınızı bağlı bulunduğunuz kurumunuza yapmanız gerekmektedir.  

 

Aday memurların adaylıkları süresince ertelemeleri kim tarafından yapılmaktadır? 

 

Aday memurların ertelemeleri nüfusa kayıtlı bulundukları askerlik şubesi başkanlıklarının bağlı bulunduğu Askeralma Bölge Başkanlıklarınca yapılmaktadır.

ÖĞRENCİLERİN ASKERLİK ERTELEME  İŞLEMLERİ

Öğrencilerin askerlikleri 1111 sayılı askerlik kanununun 35/C maddesi ile belirlenen esaslar çerçevesinde ertelenmektedir.

Erteleme esasları :

Lise veya dengi okul (açık lise, mesleki açık lise, çıraklık, iş okulu vb. dâhil) ile daha üst seviyedeki yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görenlerin askerlikleri, okullarına devam ettikleri sürece 29 yaş sonu esas alınarak,

 

Yurt içi veya yurt dışında (öğrenciliklerinin tanınmasını müteakip) öğrenim görenlerin askerlikleri, EK-C2 öğrenci durum belgesi ile önce okulun azami öğrenim süresi kadar,

Bu süre sonunda mezun olamayanlar ise yıllık olarak 29 yaş sonunun 31 Aralık tarihine kadar ertelenmektedir.

 

Öğrencilerin askerliklerinin ertelenmesinde devam mecburiyeti ve üst üste aynı sınıfta iki yıl kalma gibi (açık öğretim dâhil) şartlar aranmamaktadır.

Yoklama kaçağı veya bakaya kalmadan önce okullara kayıt yaptıranların askerlikleri yukarıdaki esaslara göre öğrenci olarak ertelenecektir.

Öğrencilerin askerlik ertelemesi hiçbir şekilde 29 yaşını geçmeyecektir. Ancak, sevk edileceği tarihe kadar (30 yaş içinde) bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları mümkün olabilecektir.

Çift anadal programına kayıtlı öğrencilerin askerlikleri, bir programdan mezun olmaları halinde yoklamaları yapılmadan diğer anadal programındaki öğrenciliği devam ettiği sürece 29 yaş sonu esas alınarak ertelenmektedir.

Öğrencilerin, mezuniyet, ilişik kesme, yatay geçiş, kayıt yeniletmeme, yeniden kayıt vb. durumlarının en geç iki ay içinde kayıtlı bulundukları askerlik şubelerine öğrenci durum belgesi ile bildirilmesi gerekmektedir.

Öğrenci olarak askerlikleri erteli iken akademik yıl başında kayıt yeniletmeyenlerin ertelemeleri iptal edilmektedir. Bunlardan yoklama kaçağı veya bakaya durumuna düşmeden yeniden okul kaydı yaptıranların askerlikleri 29 yaş sonu esas alınarak yukarıdaki esaslara göre yeniden ertelenmektedir. Yoklama kaçağı veya bakaya kaldıktan sonra kayıt yenilettikleri takdirde askerlikleri ertelenmemektedir. (29 yaşından küçük olsalar dahi)

Bitirdiği eğitim-öğretim kurumunun dengi veya daha aşağı seviyedeki (2 yıl süreli meslek yüksek okulunu bitirip tekrar 2 yıl süreli bir başka meslek yüksek okulunda/4 yıl süreli bir fakülteyi bitirip, tekrar 4 yıl süreli bir başka fakülte veya 2-3 yıl süreli bir yüksek öğrenim kurumunda okuyanlar) bir okulda okuyanların öğrencilikleri nedeniyle askerlikleri ertelenmemektedir.

Örgün öğretim öğrencisi olarak askerliği erteli iken, ikinci öğretim olarak açıköğretim fakültesine kayıt yaptıranların askerlik ertelemeleri örgün öğretimdeki öğrenciliğine göre yapılmaktadır.Örgün öğretimden herhangi bir nedenle ilişikleri kesilenlerin mağdur olmamaları için, yoklama kaçağı kalmadan açık öğretim fakültesinden EK-C2 Öğrenci Durum Belgesi getirmeleri gerekmektedir.

Aynı anda aynı derecedeki iki yükseköğretim kurumunda okuyanların bu okulların birinden mezun olmaları halinde diğer okuldaki öğrenciliği nedeniyle askerlikleri ertelenmemektedir.

İntibak :

2 veya 3 yıllık önlisans programlarından mezun olup da lisans programlarına devam edebilmek için ÖSYM'ce açılacak dikey geçiş sınavlarına katılacaklar ile kendi alanlarındaki açık öğretim lisans programlarına sınavsız kayıt yaptıracaklar, kayıt yaptıracakları celp dönemlerinden birinde bakaya kalsalar dahi askerlikleri ertelenir.

Özel/Akşam ve Açık Liseler :

Açık öğretim liselerinde öğrenim görenlerin kendi yönetmeliklerinde belirli bir süre yoksa, örgün lise öğrencilere verilen erteleme süresi kadar askerlikleri ertelenir. Örgün lisede öğrenim gördükten sonra ilişiği kesilerek açık öğretim lisesine yönlendirilenlerin askerlik ertelemeleri, örgün lisedeki öğrenim gördüğü dönemleri de dikkate alınarak ertelenir. (Örgün lisede kullandığı dönem/dönemler+Açık lisede kullandığı dönem/dönemler birlikte değerlendirilir.) Akşam lisesinde öğrenim görenlerin askerlikleri yönetmeliklerinde belirtilen süre kadar ertelenir. Kendi yönetmeliklerinde belli bir süre yoksa 29 yaşını geçmemek üzere genel liselerdeki yönetmelikte belirtilen öğretim süreleri/dönemleri kadardır. (Özel/akşam ve açık liselerde öğrenim görenlerin askerlikleri, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen özel yönetmeliklerinde belli bir öğretim süresi yoksa, 29 yaşını geçmemek üzere genel liselerin öğretim süresi kadardır. Genel liselerde de bir süre kısıtlaması yoksa, 29 yaşına kadar ertelenecektir.)

Yurt Dışında Öğrenim Görenler :

Yurt dışında okuyan öğrencilerin askerliklerinin ertelenmesi öğrenciliklerinin Millî Eğitim Bakanlığınca/yurtdışı temsilciliklerimizce tanınması şartına bağlıdır. Yasanın kendisine tanıdığı süre içinde yurt dışında öğrenime başladığı halde öğrenciliğinin tanınması çeşitli nedenlerle gecikmiş ve fiilen öğrenciliği devam edenlerin durumlarının Millî Eğitim Bakanlığınca/yurtdışı temsilciliklerimizce bildirildiği takdirde, öğrenciliğinin tanınması işlemlerinin tanınabilmesi amacıyla altı aylık ek süre verilmektedir. Bu süre içinde işlemlerini tamamlayanların ertelemesi yapılır.

Çıraklık/Meslek Eğitimi :

Çıraklık/meslek eğitimine katılanlar; kurs belgesinde belirtilen kursun biteceği tarihin 31 Aralık tarihine kadar 29 yaşını geçmemek üzere ertelenir.

Lise veya Yüksek okuldan Mezun Olanlar ile Fakülte ve Yüksek okullardan İlişiği Kesilenlerin Ertelemeleri :

1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 36 ncı maddesi gereğince; dilekçe ile mezun olanların diplomalarını, fakülte veya yüksekokuldan ilişlikleri kesilenlerin, ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi ibraz etmeleri durumunda,

         - Lise ve dengi okul mezunlarının, yoklamaları yapılmadan askerlik çağına girdikleri tarihten itibaren, askerlik çağına girdikten sonra mezun olanların, mezun olduğu tarihten itibaren 3 yıl,

          - 2-3 yıllık yüksek okul mezunları ile fakülte veya yüksekokuldan ilişikleri kesilenlerin ise 2 yıl, süreyle askerlikleri ertelenmektedir.

***Bunlar erteleme süresi içerisinde bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırma hakkı kazanamaması/kayıt yaptırmaması halinde, ertelemesinin biteceği yılın (lise mezunları için üçüncü yıl içinde, fakülte ve yüksekokul terkler ile yüksekokul mezunlarının ikinci yıl içinde) 01 Ocak      31 Aralık tarihleri arasında yoklamalarını yaptırmaları gerekmektedir. (Yükümlülerin cezalı duruma düşerek idari para ceza almamaları veya herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamaları için, askerlik çağına girdikleri yıl yoklama kaçağı kalmadan erteleme yaptırmaları, ertelemelerin biteceği son yıl içinde de yoklamalarını yaptırmaları gerekmektedir.)

ERTELEME SÜRELERİ

LİSE MEZUNLARI

DOĞUM

LİSEDEN

MEZUNİYET YILI

TABİ OLDUĞU AS.KAN.MAD.

ERTELEME BİTİM TARİHİ

ASKERE SEVK EDİLECEĞİ TARİH

1992

2010

28’İNCİ MADDE

31 Aralık 2014

2015 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE

86’NCI MADDE

31 Aralık 2014

02 Ocak 2015 (Veya ilk mesai günü)

2011

28’İNCİ MADDE

31 Aralık 2014

2015 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE

86’NCI MADDE

31 Aralık 2014

02 Ocak 2015 (Veya ilk mesai günü)

2012

28’İNCİ MADDE

31 Aralık 2015

2016 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE

86’NCI MADDE

31 Aralık 2015

02 Ocak 2016 (Veya ilk mesai günü)

1993

 

2011

28’İNCİ MADDE

31 Aralık 2015

2016 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE

86’NCI MADDE

31 Aralık 2015

02 Ocak 2016 (Veya ilk mesai günü)

2012

28’İNCİ MADDE

31 Aralık 2015

2016 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE

86’NCI MADDE

31 Aralık 2015

02 Ocak 2016 (Veya ilk mesai günü)

2013

28’İNCİ MADDE

31 Aralık 2016

2017 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE

86’NCI MADDE

31 Aralık 2016

02 Ocak 2017 (Veya ilk mesai günü)

 

   

İKİ - ÜÇ YILLIK YÜKSEK OKUL MEZUNLARI İLE FAKÜLTE VE YÜKSEKOKUL TERKLER

DOĞUM

2-3 YILLIK OKUL MZ. VEYA FAK/ YÜK.OK.TERK YILI

TABİ OLDUĞU AS.KAN.MAD.

SEVK TEHİR BİTİM TARİHİ

ASKERE SEVK EDİLECEĞİ TARİH

1992

2010

28’İNCİ MADDE

31 Aralık 2013

2014 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE

86’NCI MADDE

31 Aralık 2013

02 Ocak 2014 (Veya ilk mesai günü)

2011

28’İNCİ MADDE

31 Aralık 2013

2014 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE

86’NCI MADDE

31 Aralık 2013

02 Ocak 2014 (Veya ilk mesai günü)

2012

28’İNCİ MADDE

31 Aralık 2014

2015 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE

86’NCI MADDE

31 Aralık 2014

02 Ocak 2015 (Veya ilk mesai günü)

1988

 

2011

28’İNCİ MADDE

31 Aralık 2013

2014 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE

86’NCI MADDE

31 Aralık 2013

02 Ocak 2014 (Veya ilk mesai günü)

2012

28’İNCİ MADDE

31 Aralık 2014

2015 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE

86’NCI MADDE

31 Aralık 2014

02 Ocak 2015 (Veya ilk mesai günü)

2013

28’İNCİ MADDE

31 Aralık 2015

2016 YILI ŞUBESİNİN CELP DÖNEMİNDE

86’NCI MADDE

31 Aralık 2015

02 Ocak 2016 (Veya ilk mesai günü)

 

Askerlikleri her ne sebeple olursa olsun  ertelenenlerden, erteleme süresinin bitiminde öğrenci olduğu anlaşılanların (29 yaş sınırı içinde bulunmak kaydıyla) askerlikleri ertelenecektir.

Erteleme talep etmeyerek, askere gitmek isteyenler ile ertelenenler erteleme süresi içinde istedikleri zaman bu taleplerinden vazgeçebilirler.(Bakaya kalanlar dâhil),

Öğrenci iken askere gitmek için dilekçe ile talepte bulunanların yoklamaları yapılır ve askere sevkleri planlanır. Bunların okullarından ilişiklerinin kesilmesi istenmez. Öğrenimlerine devam edeceklerinden yeniden ertesi yıla bırakılmalarını talep edenlerin bu talepleri bir defaya mahsus kabul edilir.

Yoklama kaçağı veya bakaya olmamak (sınava girdiği yılın celp dönemlerinden birinde bakaya kalanlar hariç) kaydıyla, o yıl ÖSYM sınavına katılacaklarını belgeleyenlerin sevkleri Kasım celbine kadar, meslek lisesi mezunu olarak yükseköğretim programlarına sınavsız kayıt yaptıracaklarını belgeleyenler ile uzman erbaş ve uzman jandarma yetiştirilmek üzere yapılan sınavlarda başarılı olduğunu belgeleyenlerin sevkleri ise Kasım celbine kadar tehir edilir. (Erteleme süresi içinde olup, yoklama kaçağı-bakaya olanlar dahil) Bunlardan ek yerleştirme sonucu bir yüksek öğretim kurumuna yerleştirilenlere sevkin son gününden sonraki bir tarihte kayıt hakkı verildiği taktirde kayıt tarihinin son gününe kadar belge verilir. Bu tarihe kadar kayıt yaptırmayanlar bakaya takibine alınır. Meslek Yüksek Okulu ve Açık öğretim ön lisans programlarından mezun olarak, lisans programına devam edebilmek için "Dikey Geçiş Sınavına" girecekler ile sınavsız olarak kayıt hakkı kazananlardan, sınava girdiği yılın celp dönemlerinden birinde bakaya kalanlar Kasım celbine ertelenir.

Diploma Denkliği:

Yurtdışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliğinin kabul veya reddi, Yükseköğretim Kurulunun yetkisinde olduğundan, YÖK’ün denklik kararı (lisans düzeyinde, önlisans düzeyinde veya denkliğini kabul etmeme) sonucuna göre yükümlülerin statüleri belirlenmektedir.

Orta ve yükseköğretİm kurumlarIndakİ  azamİ öğrencİlİk sürelerİ:

Öğretim kurumu

Eğitim öğretim süresi

Azami öğrencilik süresi

Orta öğretim kurumları

Yıl

Sömestr-dönem

Yıl

Sömestr-dönem

3

6

5

10

4

8

6

12

Yüksek öğretim kurumları

Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere

2

4

4

8*

4

8

7

14*

5

10

9

18*

6

12

9

18*

 

*Yukarıdaki azami öğrenim süreleri sonuna kadar mezun olamayan 29 yaşından küçük öğrencilerin, okuldan alacakları öğrenci durum belgelerini (ek-c2), kayıtlı bulunduğu askerlik şubelerine her yıl göndermeleri şartıyla 29 yaşı sonuna kadar askerlikleri öğrenci olarak ertelenir.

YIllar İtİbarİ İle 29 yaŞ sInIrInda olduğundan dolayI askerlİklerİ  ertesİ  yIla terk edİlmeyecek doğumlular:

Yıl

Doğum Tarihi

2012

1983

2013

1984

2014

1985

2015

1986

2016

1987

2017

1988

2018

1989

2019

1990

2020

1991

2021

1992

2022

1993

2023

1994

2024

1995

 

Örnek-1: 1993 doğumlu yükümlü 01.01.2012 tarihinde askerlik çağına girmektedir. Bu yükümlü 2010 yılında liseden mezun olmuş ise askerlik çağına girdiği yıl dikkate alınarak askerliği 3 yıl süreyle 31.12.2015 tarihine kadar ertelenmekte ve 2016 yılında şubesinin celp döneminde sevke tâbi tutulmaktadır. 24 Şubat 2013 tarihine kadar lise mezunu olduğuna dair diploması ile askerlik şubesine müracaat etmemiş ise yoklama kaçağı kalacağından (ertelemesinin bittiği 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında yoklama yaptırarak), 02 Ocak 2006 tarihinde askere sevk edilecektir.

Örnek-2:  1992 doğumlu yükümlü 01.01.2011 tarihinde askerlik çağına girmektedir. Bu yükümlü 2010 yılında yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış ve 01.08.2011 tarihinde kaydı silinmiş ise, erteleme talebinde bulunması halinde, 2 yıl süreyle askerliği 31.12.2013 yılına kadar ertelenecektir. Ertelemesinin biteceği 01 Ocak 2013-31 Aralık 2013 tarihleri arasında yoklaması yapılarak 2014 yılında şubesinin celp döneminde sevke tâbi olacaktır. 01 Ocak 2011-24 Şubat 2012 tarihleri arasında yüksekokul terk olduğuna dair belgeyle müracaat etmeyerek 24 Şubat 2012 tarihinden sonra gelerek erteleme talep etmesi halinde ise 01 Ocak 2013-31 Aralık 2013 tarihleri arasında yoklama kaçağı (86.md.tâbi) olarak yoklama yaptırdığında, 02 Ocak 2014 tarihinde askere sevk edilecektir. Uyarı
  • Sitemizin "Askerlik bilgileri" bölümü öğrencilerimize  kolaylık ve bilgi akışı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
  • www.bogaziciedu.com , bu bilgileri,T.C Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığı  web sitesinin halka açık bilgilerinden derlemekte ve yayın anında doğru bilgileri aktarabilmek için özen göstermektedir.
  • Ancak burada verilen bilgilerin doğruluğundan ve  uygulamalara uymaması halinden www.bogaziciedu.comve/veya ilgili kurumlar sorumlu tutulamaz.
  • İlgili kurumlar bu bilgileri her an değiştirme hakkına sahiptirler.Herhangi bir aksaklığın olmaması için lütfen ilgili kurumların kendi sayfalarını kontrol ediniz.
  • İlgili kurumların askerlik bilgi ve  şartlarını değiştirmesindenwww.bogaziciedu.com sorumlu değildir.

İlgili Diğer Sayfalar


Üyeliklerimiz ve Sertifikalarımız

Boğaziçi Yurtdışı Eğitim, Avustralya, İngiltere, Amerika, İrlanda, İtalya, İspanya, Fransa ve Malta' da öğrenim görmek, yabancı dilini geliştirmek, kariyerinde yükselmek isteyen kişilere ücretsiz yurtdışı eğitim danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu hizmeti sunarken İlgili ülkelerin devlet ve meslek kuruluşlarının eğitimlerine katılmakta, akreditasyon ve kalite çalışmaları yürütmektedir.

ICEF 
PIER 
QE 
QEAC 
EducationUK 
British Council