Boğaziçi Yurtdışı Eğitim Logo
 

Yeni Zelanda'da Üniversite


Yeni Zelanda’da Üniversite

Güney Büyük Okyanus'ta bir ada ülkesi olan Yeni Zelanda, sahip olduğu müreffeh hayat şartları ile kendinden en çok söz ettiren ülkelerden biridir. Buradaki yaşam kalitesi, bölgedeki diğer ülkelere göre daha yüksektir. Teknoloji, eğitim, siyasi, sosyal hayat ve bir ülkeyi ilgilendiren tüm konularda kendini geliştirmeyi başarmış bir ülke olduğundan söz etmek gerekiyor. Nitekim tüm bu özellikleri sayesinde uluslararası öğrencilerin son zamanlarda en çok tercih ettikleri ülke Yeni Zelanda’dır.

Üniversite hayatının başarılı ve sonucunun “mükemmel” olması, kişilerin tercih ettikleri üniversitelere bağlıdır. Son yıllarda yurtdışında üniversite okuyanların sayısı çok fazlasıyla artış göstermeye başladı. Amerika, İngiltere, İtalya vs. derken şimdilerin en popüler ülkesi Yeni Zelanda olarak görülüyor. Yeni Zelanda; sahip olduğu muazzam atmosferi, doğanın harika yönleri ve kendine has yaşam stiliyle yaşanılası ülkeler arasında yer almaktadır. Burada eğitim almak ise kendi başına bir ayrıcalık ve seçkinliktir.

Yeni Zelanda’da toplamda 8 üniversite bulunmaktadır. Bunlar haricinde özel üniversiteler yoktur bu durum, okulların devlet denetiminde olmasını sağlamakla birlikte öğrenciler için güzel avantajlar olarak değerlendirilebilir. Zira uluslararası öğrencilerin rahat bir ortamda eğitimlerini görebilmeleri için az sayıda üniversitenin olduğu bir ülke kesinlikle ele geçirilmeyecek bir fırsattır. Yeni Zelanda’da üniversite okuyan öğrenciler her anlamda şanslıdırlar. Resmi dilin İngilizce olması; eğitimin İngilizce üzerinden devam etmesini sağlamakta olup dilbilgisi geliştirmede fevkalade yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte diğer ülkelere göre daha ekonomik fiyatlarla okul okuma imkânlarının yer alması da yine kendi başına değerlendirilmesi gereken önemli bir konudur.

Yurtdışında üniversite eğitimi almak isteyenlerin yeni trendleri arasında yer alan Yeni Zelanda’da üniversite okumak, başlangıçta İngiltere ile benzer yönlere sahiptir. “Hazırlık sınıfı” veya “İntibak yılı” olarak adlandırılan ilk senede temel olarak dil dersleri işlenmektedir. Ancak sadece dil eğitimi ile sınırlı kalmayıp seçmek istediğiniz bölüme hazırlık yılı olarak da değerlendirebilirsiniz.

İlk yılın hazırlık yılı olması öğrenciler açısından birçok avantajı beraberinde getiriyor. Yeni Zelanda’da üniversite okuyan bir öğrenci hazırlık yılında çevreye alışma, dil becerisini geliştirme, okul ortamına uyum sağlama ve derslerine adapte olma gibi birçok olumlu sonucu bu sene içerisinde yakalama şansını elde ediyor. Tabi ikinci sene bölüm seçmeden önce bölümle ilgili temel terminolojiye sahip olması da yine öğrencinin yararına olacaktır.

Yeni Zelanda’da üniversite hayatı ilk yılı hazırlık olmak üzere toplam 4 sene sürmektedir. Lisans süresinin Türkiye ile aynı olması öğrencilerin yabancılık çekmesini ortadan kaldırıyor tabi seçilen bölüme göre sürenin uzaması söz konusu olabilmektedir. Yüksek lisans programları ise yine türüne göre değişebilmekte olup 1 ila 2 sene arasında değişiklik göstermektedir.

Pek çok ülkede doktora yapmak isteyen öğrenciler uzun süre vatanlarından ayrı kalmak zorunda kalabiliyorlar. Ancak Yeni Zelanda’da doktora yapmak isteyen öğrenciler çok daha şanslıdırlar, burada doktora eğitimi 3 yıl sürmektedir.

Yeni Zelanda’da Üniversite Çeşitleri

Gelişim yönünde büyük adımlar atan Yeni Zelanda üniversiteleri, öğrencilerin isteklerine bağlı olarak tercih edebilecekleri eğitimlere sahiptir. Politeknik öğrenim, Yüksek lisans (master), doktora alanlarında okumak isteyen öğrencilere açılan imkanlar sayesinde olumlu koşullarda üniversite hayatını Yeni Zelanda’da tamamlayabilirsiniz.

Politeknik Öğrenim (Meslek Yüksek Okulları)

Yeni Zelanda’da üniversite eğitimi lisans (master) eğitimi ile başlar. Ancak liseden sonra meslek sahibi olmak isteyen öğrenciler için sunulan bir fırsat da politeknik öğrenim yani Türkiye’deki dengi ile “ön lisans” eğitimidir. 2 yıl süren bu eğitim; Medya ve iletişim, hemşirelik diplomaları, mühendislik sertifikaları ve dil kursları dahil daha farklı alanlarda politeknik okulları bulunmaktadır. Türkiye’den farklı bir yerde yaşamak isteyenler için güzel bir fırsata dönüşen ön lisans eğitimi sonrasında isterseniz ülkede kalarak iş hayatına atılabilirsiniz. Tabi bunun için vatandaşlık başvurusunda bulunmanız gerekiyor.

Devlet denetimi altında olan Yeni Zelanda politeknik okulları; teknoloji Waikato Enstitüsü (Wintec) . Mühendislik, sıhhi tesisat, mekanik, inşaat zanaatkârlıklarını öğrenmek isteyenler için en güzel fırsatları sunmaktadır. Bu okullar, Yeni Zelanda Yeterlilik Kurumu (NZQA) tarafından dış kalite güvencesine tabiî oldukları için öğrencilerin herhangi bir sorun yaşaması söz konusu değildir.

Yüksek Lisans (Master)

Yeni Zelanda’da yüksek lisans eğitimi genellikle 1 yıl bazı çift ana dal programlarında 1.5/2 yıl kadar devam edebilmektedir. Yüksek lisans eğitimi alan öğrenciler, gerek Yeni Zelanda’da vatandaşlık hakkı kazanma konusunda gerekse de Türkiye’ye döndüklerinde kurumlarda çalışma avantajlarına sahiptirler. YÖK denkliği bulunması öğrenciler açısından en büyük avantajları sağlamaktadır.

Yeni Zelanda’da yüksek lisans (master) eğitim programlarına katılabilmek için öğrencinin IELTS sınavından 6,0-7.0 almaları gerekmektedir. Tabi bu durum öğrencinin seçeceği bölüme göre değişikliğe uğrayabilmektedir, aranan diğer şart ise lisans ortalamalarının ise 4 üzerinden en az 2.5 olmasıdır. Bu başarı oranına erişmiş öğrenciler, Yeni Zelanda’da üniversite eğitimini kolaylıkla tamamlayabilir.

Doktora

Güneybatı Pasifik Okyanusunda bir ada ülkesi olan Yeni Zelanda, öğrencilerin son zamanlarda üniversite eğitimi için en çok tercih ettikleri ülkeler sıralamasında ilk sıralarda yer almaktadır. Yeni Zelanda’da doktora eğitimi de üniversitelerin sunmuş olduğu olanaklardan biridir. Lisans eğitiminden sonra başlayan doktora eğitimini alabilmek için IELTS sınavından 6,0-7,0 almaları gerekmektedir. Yani diğer bir anlamıyla İngilizce dilbilgisi konusunda yeterli seviyede olması gerekiyor.

Doktora eğitimini Yeni Zelanda’da tamamlamak isteyen öğrenciler, diğer ülkelerde doktora yapanlardan daha şanslıdırlar. Doktora yaparken çalışma imkânı ve burs alma olanaklarının olması, öğrenciler açısından güzel bir avantaja dönüşmektedir. 3-7 yıl arası süren eğitim programına katılan öğrenciler, başarılarını kanıtlayarak doktora diploması alma hakkını elde etmiş olurlar.

Yaşam koşulları

Yeni Zelanda, mesafe olarak Türkiye’ye oldukça uzak bir ülkedir. Güneybatı Pasifik Okyanusu’nda bir ada ülkesi olması, öğrencilerin burayı tercih etmede şüpheye düşmelerine neden olabilmektedir. Ancak buradaki yaşam ve sosyal hakları düşündüğünüzde kesinlikle yaşamaya değer bir ülke olduğu konusunda hemfikir olacaksınız.

HDI ülkeler arasında Danimarka ve Norveç’ten sonra yaşam kalitesi en yüksek ülke olarak gösterilen Yeni Zelanda, ada ülkesi olmasından dolayı oldukça renkli bir tabiata ev sahipliği yapmaktadır. Doğası kendi başına bir harika olan ülke, halk olarak da yüksek ekonomik şartlara sahiptir. Bu özelliği sayesinde insanlarının sıcakkanlı olmaları, ülkede gerilime mahal vermemeleri gibi olumlu sonuçlar kendini göstermektedir.

“Özgürlükler ülkesi” olarak da adlandırılabilen Yeni Zelanda, kadınlara ilk seçme ve seçilme hakkını sunan ülkedir. 1893 yılında kadınlara bu özgürlüğü tanıyan ülke, günümüzde de kadınların özgürlüğü konusunda dünya genelinde kendinden söz ettirmektedir. Doğasının mükemmel olduğundan söz ettiğimiz Yeni Zelanda “Yeşilaycı” yönüyle öne çıkar. Dünyada sigaranın en pahalı olduğu ülke olması, insanlarının sigaradan çok daha uzak kalmalarını sağlamaktadır.

Yeni Zelanda’da üniversite eğitimi alan bir öğrencinin en çok karşılaşacağı ya da yararlanacağı alanı doğasıdır. Türkiye dâhil olmak üzere dünyanın birçok yerinde insan sağlığını tehlikeye atan nükleer santraller ve nükleer madde taşıyan araçlar, Yeni Zelanda için söz konusu değildir. Zira bu ülkeye nükleer madde taşıyan hiçbir araç ve geminin girişine izin verilmemektedir.

Bir ülkenin yaşam koşullarından bahsederken çalışma hayatına da değinmek gerekiyor. Yeni Zelanda’da üniversite eğitimini tamamladıktan sonra vatandaşlık alanlar iş alanlarında çok şanslıdırlar zira burada tüm sosyal haklar tam olarak verilmekte olup çalışanların yıllık izinleri 4 hafta sürmektedir. Ekonomik anlamda yüksek seviyede bir halk olması çoğu zaman tatillerini yurtdışında değerlendirmelerine imkân tanıyor.

Neden Yeni Zelanda’da Üniversite?

Yaşam koşulları ve öğrencilere sunduğu haklarla kendinden en çok söz ettiren ülkelerden Yeni Zelanda, üniversite eğitimi için tercih edilebilecek en iyi yerlerden biridir. Eğitim konusunda oldukça önem veren bir topluluk olduğu, yaşam kalitesinden anlaşılabilmektedir. Böyle bir ülkede okul okumak kesinlikle en iyi seçimlerden biri olacaktır. Yeni Zelanda’da üniversite okumak için çok sayıda neden sıralanabilir ancak en önemlilerini başlıklar halinde şu şekilde sıralayabiliriz.

Refah düzeyi: Yüksek refah seviyesine sahip olan Yeni Zelanda, halk olarak zengindir. Bu zenginlik, ülkede okul okuyanların da işini en kolay hale getirmektedir çünkü verilen burslar ve sunulan olanaklarının tamamının ekonomiye dayalı nedenlerden kaynaklandığını belirtmek gerekiyor.

Yaşam koşulları: Halkı sevecen ve işine düşkün bir halka sahip Yeni Zelanda’da ulaşımdan ekonomiye, siyasetten mesleki alanlara varıncaya kadar tüm alanlar dünya genelinde kendinden söz ettiren özelliklerini oluşturmaktadır. Yeni Zelanda’da üniversite eğitimi alan öğrenciler, tüm bu olanaklardan en iyi şekilde yararlanabilmektedirler.

Öğrenci eşitliği: Bazı ülkelerde öğrencilere karşı takınılan tavır ayrımcılığa neden olabilmektedir. Ancak Yeni Zelanda bu konuda ciddi önlemler almış ve üniversiteleri devlet denetimine bıraktığı için kesinlikle bu tip sorunlar yaşanmamaktadır. Öğrenci eşitliği noktasında herhangi bir şüpheye yer verilmemesi, ülkede okul okumayı kolaylaştıran etkenlerden sayılmaktadır.

Çalışma izni: Yeni Zelanda’da üniversite okuyan öğrenciler, gelişmiş endüstri alanlarından ve sanayilerinden yararlanarak ekonomik bütçelerine katkıda bulunabilmektedirler. Okul okuyan öğrenciler, haftada 20 saat çalışma imkânına sahiptirler. Hem ekonomik anlamda ceplerine katkı sağlayan öğrenciler hem de çalışma hayatını daha yakından tanıma imkânı bulmuş oluyorlar. Tabi ki okul hayatından sonra tanınmış yerlerde kısa süreli çalışan öğrenciler, işin süreklilik boyutundan yararlanarak okuldan mezun olduklarında kolaylıkla iş bulma imkânına sahip olabiliyorlar.

Kentlere ulaşım: Kentlerde toplu taşıma araçlarının modern hizmet sunması Yeni Zelanda’da üniversite okuyan öğrencilerin işini çok fazlasıyla kolaylaştırmaktadır. Özellikle araçların zamanında gelmeleri ve mesafelerin kısa olması öğrenciler açısından büyük avantajlar sağlamaktadır. Vakit kaybı veya okula yetişememe gibi sorunların olmaması eğitimlerinde daha başarılı olmalarını sağlamaya yetiyor.

Yeni Zelanda’da Üniversite Eğitimi için Vize Şartları

Her yönüyle diğer üniversite eğitimi görülebilen ülkelerden daha farklı olan Yeni Zelanda, öğrencilerin en çok tercih ettikleri ülkelerden biridir. Ancak burada üniversite okumak için belli bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Yeni Zelanda öğrenci vizesi ve şartlarını yerine getiren öğrenciler kısa sürede okul tercihlerini yaptıktan sonra ülkeye gitmek için gerekli hazırlıkları yapabilmektedirler. Boğaziciedu olarak bu konuda öğrencilere destek sunmaya devam ediyoruz.

Üyeliklerimiz ve Sertifikalarımız

Boğaziçi Yurtdışı Eğitim, Avustralya, İngiltere, Amerika,Kanada, Malta, İrlanda, İtalya, İspanya, Fransa ve Dubai'de öğrenim görmek, yabancı dilini geliştirmek, kariyerinde yükselmek isteyen kişilere ücretsiz yurtdışı eğitim danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu hizmeti sunarken İlgili ülkelerin devlet ve meslek kuruluşlarının eğitimlerine katılmakta, akreditasyon ve kalite çalışmaları yürütmektedir.

ICEF 
PIER 
QE 
QEAC 
EducationUK 
IALC 
IALC